Hotel Akshaya

Hotel Akshaya


Refine Search


Veg Fried Rice - Hotel Akshaya

Veg Fried Rice - Hotel Akshaya

Veg Fried Rice - Hotel AkshayaVeg..

₹135.00

Jeera Fried RIce - Hotel Akshaya

Jeera Fried RIce - Hotel Akshaya

Jeera Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹135.00

Mushroom Fried RIce - Hotel Akshaya

Mushroom Fried RIce - Hotel Akshaya

Mushroom Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹140.00

Babycorn Fried Rice - Hotel Akshaya

Babycorn Fried Rice - Hotel Akshaya

Babycorn Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹140.00

Paneer Fried RIce - Hotel Akshaya

Paneer Fried RIce - Hotel Akshaya

Paneer Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹150.00

Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya

Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya

Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹145.00

Singapuri Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya

Singapuri Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya

Singapuri Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹150.00

Mutton Fried RIce - Hotel Akshaya

Mutton Fried RIce - Hotel Akshaya

Mutton Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹160.00

Egg Fried RIce - Hotel Akshaya

Egg Fried RIce - Hotel Akshaya

Egg Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹135.00

Singapuri Egg Fried Rice - Hotel Akshaya

Singapuri Egg Fried Rice - Hotel Akshaya

Singapuri Egg Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹140.00

Prawns Fried RIce - Hotel Akshaya

Prawns Fried RIce - Hotel Akshaya

Prawns Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹160.00

Spl Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya

Spl Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya

Spl Chicken Fried RIce - Hotel Akshaya..

₹160.00

Schezwan Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya

Schezwan Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya

Schezwan Chicken Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹150.00

Schezwan Prawns Fried Rice - Hotel Akshaya

Schezwan Prawns Fried Rice - Hotel Akshaya

Schezwan Prawns Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹165.00

Spl Mixed Fried Rice - Hotel Akshaya

Spl Mixed Fried Rice - Hotel Akshaya

Spl Mixed Fried Rice - Hotel Akshaya..

₹180.00

Veg Soft Noodles - Hotel Akshaya

Veg Soft Noodles - Hotel Akshaya

Veg Soft Noodles - Hotel Akshaya..

₹130.00

Veg Manchurian Noodles - Hotel Akshaya

Veg Manchurian Noodles - Hotel Akshaya

Veg Manchurian Noodles - Hotel Akshaya..

₹130.00

Veg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Veg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Veg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya..

₹140.00

American Chopsuey Veg - Hotel Akshaya

American Chopsuey Veg - Hotel Akshaya

American Chopsuey Veg - Hotel Akshaya..

₹140.00

Chicken Soft Noodles - Hotel Akshaya

Chicken Soft Noodles - Hotel Akshaya

Chicken Soft Noodles - Hotel Akshaya..

₹140.00

Showing 1 to 20 of 92 (5 Pages)