Rolls

Rolls


Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹140.00

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹150.00

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹160.00

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)