Hotel Akshaya

Hotel Akshaya


Refine Search


Chicken Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Chicken Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Chicken Singapuri Noodles - Hotel Akshaya..

₹150.00

Mutton Soft Noodles - Hotel Akshaya

Mutton Soft Noodles - Hotel Akshaya

Mutton Soft Noodles - Hotel Akshaya..

₹155.00

Mutton Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Mutton Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Mutton Singapuri Noodles - Hotel Akshaya..

₹160.00

Egg Soft Noodles - Hotel Akshaya

Egg Soft Noodles - Hotel Akshaya

Egg Soft Noodles - Hotel Akshaya..

₹130.00

Egg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Egg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya

Egg Singapuri Noodles - Hotel Akshaya..

₹135.00

Prawns Soft Noodles - Hotel Akshaya

Prawns Soft Noodles - Hotel Akshaya

Prawns Soft Noodles - Hotel Akshaya..

₹145.00

American Chopsuey Non Veg - Hotel Akshaya

American Chopsuey Non Veg - Hotel Akshaya

American Chopsuey Non Veg - Hotel Akshaya..

₹160.00

Veg - Manchurian - Hotel Akshaya

Veg - Manchurian - Hotel Akshaya

Veg - Manchurian - Hotel Akshaya..

₹140.00

Veg - Burani - Hotel Akshaya

Veg - Burani - Hotel Akshaya

Veg - Burani - Hotel Akshaya    ..

₹140.00

Veg - Telangana Dry - Hotel Akshaya

Veg - Telangana Dry - Hotel Akshaya

Veg - Telangana Dry - Hotel Akshaya..

₹140.00

Veg - Crispy - Hotel Akshaya

Veg - Crispy - Hotel Akshaya

Veg - Crispy - Hotel Akshaya..

₹140.00

Paneer - Manchurian - Hotel Akshaya

Paneer - Manchurian - Hotel Akshaya

Paneer - Manchurian - Hotel Akshaya..

₹225.00

Paneer - Chilli - Hotel Akshaya

Paneer - Chilli - Hotel Akshaya

Paneer - Chilli - Hotel Akshaya..

₹225.00

Chilli Gobi - Hotel Akshaya

Chilli Gobi - Hotel Akshaya

Chilli Gobi - Hotel Akshaya..

₹145.00

Gobi 65 - Hotel Akshaya

Gobi 65 - Hotel Akshaya

Gobi 65 - Hotel Akshaya..

₹145.00

Gobi - Manchurian - Hotel Akshaya

Gobi - Manchurian - Hotel Akshaya

Gobi - Manchurian - Hotel Akshaya..

₹145.00

Chinese - Veg - Hotel Akshaya

Chinese - Veg - Hotel Akshaya

Chinese - Veg - Hotel Akshaya..

₹150.00

Mushroom Manchurian - Hotel Akshaya

Mushroom Manchurian - Hotel Akshaya

Mushroom Manchurian - Hotel Akshaya..

₹145.00

Mushroom Chilly - Hotel Akshaya

Mushroom Chilly - Hotel Akshaya

Mushroom Chilly - Hotel Akshaya..

₹145.00

Mushroom 65 - Hotel Akshaya

Mushroom 65 - Hotel Akshaya

Mushroom 65 - Hotel Akshaya..

₹145.00

Showing 21 to 40 of 92 (5 Pages)