Hotel Akshaya

Hotel Akshaya


Refine Search


Babycorn Manchurian - Hotel Akshaya

Babycorn Manchurian - Hotel Akshaya

Babycorn Manchurian - Hotel Akshaya..

₹145.00

Babycorn Chilly - Hotel Akshaya-karimnagar

Babycorn Chilly - Hotel Akshaya-karimnagar

Babycorn Chilly - Hotel Akshaya..

₹145.00

Babycorn 65 - Hotel Akshaya

Babycorn 65 - Hotel Akshaya

Babycorn 65 - Hotel Akshaya..

₹145.00

Onion Ring Pakoda - Hotel Akshaya

Onion Ring Pakoda - Hotel Akshaya

Onion Ring Pakoda - Hotel Akshaya..

₹140.00

Mix Veg Pakoda - Hotel Akshaya

Mix Veg Pakoda - Hotel Akshaya

Mix Veg Pakoda - Hotel Akshaya..

₹140.00

Veg Shangai Roll - Hotel Akshaya

Veg Shangai Roll - Hotel Akshaya

Veg Shangai Roll - Hotel Akshaya..

₹140.00

Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Veg Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹140.00

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya

Egg Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹150.00

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya

Chicken Spring Rolls - Hotel Akshaya..

₹160.00

Chicken Tikka (8 Pieces) - Hotel Akshaya

Chicken Tikka (8 Pieces) - Hotel Akshaya

Chicken Tikka (8 Pieces) - Hotel Akshaya..

₹240.00

Chicken Malai Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Malai Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Malai Kabab - Hotel Akshaya..

₹250.00

Chicken Haryali Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Haryali Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Haryali Kabab - Hotel Akshaya..

₹250.00

Chicken Achari Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Achari Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Achari Kabab - Hotel Akshaya..

₹250.00

Chicken Garlic Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Garlic Kabab - Hotel Akshaya

Chicken Garlic Kabab - Hotel Akshaya..

₹250.00

Kalmi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya

Kalmi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya

Kalmi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya..

₹240.00

Tangdi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya

Tangdi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya

Tangdi Kabab (4 Pieces) - Hotel Akshaya..

₹240.00

Tandoori Chicken Full - Hotel Akshaya

Tandoori Chicken Full - Hotel Akshaya

Tandoori Chicken Full - Hotel Akshaya..

₹400.00

Tandoori Chicken Small - Hotel Akshaya

Tandoori Chicken Small - Hotel Akshaya

Tandoori Chicken Small - Hotel Akshaya..

₹220.00

Paneer Tikka - Hotel Akshaya

Paneer Tikka - Hotel Akshaya

Paneer Tikka - Hotel Akshaya..

₹240.00

Veg Sheekh Kabab - Hotel Akshaya

Veg Sheekh Kabab - Hotel Akshaya

Veg Sheekh Kabab - Hotel Akshaya..

₹180.00

Showing 41 to 60 of 92 (5 Pages)