Hotel Akshaya

Hotel Akshaya


Refine Search


Hariyali Fish Kabab - Hotel Akshaya

Hariyali Fish Kabab - Hotel Akshaya

Hariyali Fish Kabab - Hotel Akshaya..

₹220.00

Apollo Fish - Hotel Akshaya

Apollo Fish - Hotel Akshaya

Apollo Fish - Hotel Akshaya..

₹250.00

Fish Chilli - Hotel Akshaya

Fish Chilli - Hotel Akshaya

Fish Chilli - Hotel Akshaya..

₹250.00

Fish - 65 - Hotel Akshaya

Fish - 65 - Hotel Akshaya

Fish - 65 - Hotel Akshaya..

₹250.00

Veg Biryani- Hotel Akshaya

Veg Biryani- Hotel Akshaya

Veg Biryani- Hotel Akshaya..

₹140.00

Spl Veg Biryani- Hotel Akshaya

Spl Veg Biryani- Hotel Akshaya

Spl Veg Biryani- Hotel Akshaya..

₹140.00

Chicken Dum Biryani- Hotel Akshaya

Chicken Dum Biryani- Hotel Akshaya

Chicken Dum Biryani- Hotel Akshaya..

₹180.00

Mutton Dum Biryani- Hotel Akshaya

Mutton Dum Biryani- Hotel Akshaya

Mutton Dum Biryani- Hotel Akshaya..

₹200.00

Prawns Biryani- Hotel Akshaya

Prawns Biryani- Hotel Akshaya

Prawns Biryani- Hotel Akshaya..

₹200.00

Fish Biryani- Hotel Akshaya

Fish Biryani- Hotel Akshaya

Fish Biryani- Hotel Akshaya..

₹200.00

Egg Biryani- Hotel Akshaya

Egg Biryani- Hotel Akshaya

Egg Biryani- Hotel Akshaya..

₹145.00

Spl Chicken Biryani- Hotel Akshaya

Spl Chicken Biryani- Hotel Akshaya

Spl Chicken Biryani- Hotel Akshaya..

₹200.00

Spl Mutton Biryani- Hotel Akshaya

Spl Mutton Biryani- Hotel Akshaya

Spl Mutton Biryani- Hotel Akshaya..

₹265.00

mutton-kheema-biryani-hotel-akshaya

mutton-kheema-biryani-hotel-akshaya

Mutton Kheema  Biryani- Hotel Akshaya..

₹230.00

Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya..

₹415.00

Mutton Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Mutton Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Mutton Biryani Family Pack- Hotel Akshaya..

₹530.00

Jumbo Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Jumbo Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya

Jumbo Chicken Biryani Family Pack- Hotel Akshaya..

₹650.00

Biryani Rice Veg- Hotel Akshaya

Biryani Rice Veg- Hotel Akshaya

Biryani Rice Veg- Hotel Akshaya..

₹120.00

Spl Tandoori Biryani- Hotel Akshaya

Spl Tandoori Biryani- Hotel Akshaya

Spl Tandoori Biryani- Hotel Akshaya..

₹600.00

Plain Rice- Hotel Akshaya

Plain Rice- Hotel Akshaya

Plain Rice- Hotel Akshaya..

₹80.00

Showing 61 to 80 of 92 (5 Pages)