Hotel Akshaya

Hotel Akshaya


Refine Search


Curd Rice- Hotel Akshaya

Curd Rice- Hotel Akshaya

Curd Rice- Hotel Akshaya..

₹80.00

Lemon Rice- Hotel Akshaya

Lemon Rice- Hotel Akshaya

Lemon Rice- Hotel Akshaya..

₹100.00

Sambar Rice- Hotel Akshaya

Sambar Rice- Hotel Akshaya

Sambar Rice- Hotel Akshaya..

₹150.00

Veg Kolhapuri- Hotel Akshaya

Veg Kolhapuri- Hotel Akshaya

Veg Kolhapuri- Hotel Akshaya..

₹150.00

Veg Maharani- Hotel Akshaya

Veg Maharani- Hotel Akshaya

Veg Maharani- Hotel Akshaya..

₹150.00

Kadai Veg- Hotel Akshaya

Kadai Veg- Hotel Akshaya

Kadai Veg- Hotel Akshaya..

₹150.00

Telangana Veg Curry- Hotel Akshaya

Telangana Veg Curry- Hotel Akshaya

Telangana Veg Curry- Hotel Akshaya..

₹150.00

Veg Jaipuri- Hotel Akshaya

Veg Jaipuri- Hotel Akshaya

Veg Jaipuri- Hotel Akshaya..

₹150.00

Mixed Veg Curry- Hotel Akshaya

Mixed Veg Curry- Hotel Akshaya

Mixed Veg Curry- Hotel Akshaya..

₹150.00

Spl Veg Curry- Hotel Akshaya

Spl Veg Curry- Hotel Akshaya

Spl Veg Curry- Hotel Akshaya..

₹150.00

Paneer Burji- Hotel Akshaya

Paneer Burji- Hotel Akshaya

Paneer Burji- Hotel Akshaya..

₹180.00

Shahi Paneer- Hotel Akshaya

Shahi Paneer- Hotel Akshaya

Shahi Paneer- Hotel Akshaya..

₹180.00

Showing 81 to 92 of 92 (5 Pages)